Τμήμα basket

Ο ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΣ ΛΙΒΑΣ

Από το 2016 δημιουργείται στην πόλη του Ρεθύμνου ο Αθλητικός Σύλλογος
ΛΙΒΑΣ και αποτελείται πλέον από τρία ενεργά αθλητικά τμήματα :ποδόσφαιρο
,μπάσκετ ,βόλεϊ .Ο σύλλογος αυτός είναι αυτοοργανωμένος ,με αντιφασιστικό και
αλληλέγγυο χαρακτήρα και λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές, οριζόντιες
διαδικασίες. Το ανώτατο λειτουργικό όργανο του συλλόγου είναι η γενική συνέλευση
,στην οποία βρίσκονται ισότιμα τα μέλη του για να εκφέρουν προτάσεις και να
λαμβάνουν αποφάσεις συνδιαμορφώνοντας. Οι προτάσεις και οι αποφάσεις αυτές
αφορούν τις ανάγκες και τους στόχους του συλλόγου. Με τα επιμέρους ζητήματα
ασχολούνται οι Ομάδες Εργασιών του Συλλόγου (ΟΕΣ) ,οι οποίες αποτελούνται
από αθλούμενα ή μη μέλη του Α.Σ. ΛΙΒΑ.
Το τμήμα του μπάσκετ πρωτοσυστάθηκε ως μεικτό τμήμα μετά το Χειμώνα του
2017. Ξεκίνησε με ελάχιστες προπονήσεις και συνελεύσεις , δυσκολίες εύρεσης
γηπέδου, οργάνωσης και συνεννόησης, απειρία και κυρίως δυσκολίες στο να
τεθούν στόχοι και δράσεις. Από τις εμπειρίες του προηγούμενου χρόνου, παίζοντας
σε ανοιχτά γήπεδα με αγάπη για το παιχνίδι, ξεκινήσαμε αυτόν τον Σεπτέμβρη
ενεργά με προπονήσεις, συνελεύσεις και διεκδικήσεις γηπέδων. Αυτοσκοπός μας
δεν είναι η νίκη σε οποιονδήποτε αγώνα αλλά η πραγματοποίηση δράσεων τόσο
στο Ρέθυμνο όσο και στο υπόλοιπο νησί. Φέτος, απ’ τον Οκτώβρη του 2017, το
τμήμα θα συμμετάσχει στο φοιτητικό πρωτάθλημα Πανεπιστημίου Κρήτης.
Απαραίτητη ωστόσο είναι η συμμετοχή όλων των μελών του τμήματος στις
διαδικασίες του συλλόγου, συνελεύσεις, εκδηλώσεις και στη συνδιαμόρφωση ιδεών
και στόχων.
Εμείς, ως τμήμα μπάσκετ του Λίβα, καλούμε όποια/ον θέλει/γουστάρει να παίξει
μπάσκετ στα πλαίσια του αυτοοργανωμένου και αυτοχρηματοδοτούμενου
αθλητισμού και όχι σε αυτά του no politica και της εμπορευματοποίησης. Όποιος/α
λοιπόν συμφωνεί με τις αρχές αυτές, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής,
θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής τάξης και σεξουαλικού προσανατολισμού,
να έρθει να παίξουμε και να γνωριστούμε.